Personuppgiftspolicy

Hur går det till?

Vi värnar om din integritet och de personuppgifter vi behandlar är i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).

Personuppgiftsansvarig

Medis Blommor Org.nr: 680313-1496 ansvarar för samtliga personuppgifter som samlas in och behandlas av företaget. Vid frågor om dessa uppgifter kontakta oss via e-post: info@medisblommor.se

Syfte

De personuppgifter som insamlas utgör till största delen kontaktuppgifter för information, men används också till vissa reklam- och marknadsföringsändamål. Uppgifterna som behandlas kan innefatta: Namn, Adress, Personnummer, E-postadress

Lagring

Vi sparar personuppgifter om du till exempel har anmält dig till ett nyhetsbrev, handlat i vår webbshop eller på annat sätt kommit i kontakt med oss och visat intresse för våra tjänster eller produkter. Endast de uppgifter som är nödvändiga för kategorisering och kommunikation sparas.

Delning

I vissa fall kan Medis Blommor anlita utomstående organisationer för exempelvis marknadsaktiviteter för egna ändamål, och uppgifterna kan delas med dessa. Endast de uppgifter som är nödvändiga för aktiviteten kommer att användas. Dock förekommer inget utlämnande av uppgifter till utomstående i annat syfte än vår egen kommunikation och marknadsföring. Uppgifterna sparas så länge du är kund hos oss eller anses kunna bli kund inom ett år från registreringen.

Sekretess

Alla rimliga åtgärder för att förhindra personuppgifter från att spridas utanför den egna organisationen annat än ovanstående, kommer att vidtas.

Samtycke

Genom att använda våra tjänster eller lämna personuppgifter till oss på annat sätt, samtycker du till att uppgifterna sparas och hanteras enligt dessa villkor.

Ändring av uppgifter

Du kan när som helst begära ett utdrag av de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära att felaktiga uppgifter ändras, eller att dina uppgifter raderas. Du kan dock inte fortsätta vara kund hos oss eller nyttja våra tjänster om dina uppgifter raderas. För att begära ändring eller raderande av dina uppgifter ska du skicka ett meddelande till oss: info@medisblommor.se

Uppdaterat 2021-06-29